II Dzień Patrona w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. kpt Jerzego Bartnika w Zielonce

    13 grudnia to tradycyjnie święto w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce, choć w tym dniu przypominane są aż dwa smutne wydarzenia z przeszłości: wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i odejście kpt. Jerzego Bartnika „Magika”, najmłodszego kawalera najwyższego polskiego wojennego odznaczenia - Virtuti Militari.

   13 grudnia 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce był szczególnie uroczysty. Już po raz drugi w naszej placówce odbywał się Dzień Patrona. Do uroczystości cała społeczność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. kpt. Jerzego Bartnika przygotowywała się z wielką starannością, przez cały miesiąc.

  Na lekcjach: historii, wiedzy o społeczeństwie i podczas zajęć z wychowania patriotycznego, dzieci i młodzież zapoznawały się z sylwetką Jerzego Bartnika „Magika”. Podstawą były informacje zawarte w książce Marii Wiśniewskiej pt. „Magik i Lalka”, z komiksu historycznego autorstwa Dariusza Rygiela i Pawła Gajzlera pt. „Pamiętaj, jesteś Polakiem”, z artykułu zamieszczonego przez nauczyciela historii w Roczniku Wołomińskim pt. „Jerzy i Maria Teresa Bartnik – rodzeństwo z harcerskiego oddziału Parasol”, oraz z biogramu Jerzego Bartnika „Magika” zamieszczonego w internecie, na polskiej stronie Wikipedii.

    Wszyscy uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS im. kpt. Jerzego Bartnika w Zielonce wzięli w tym roku udział w Ogólnoszkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie. Ostra rywalizacja przebiegała na pięciu poziomach, wśród: IV, V, VI, VII i VIII klas. Na każdym poziomie zwycięzcami zostali uczennice i uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą o Patronie. O bardzo wyrównanym poziomie konkursu niech świadczy fakt, iż wyłoniono aż 10 zwycięzców, którzy otrzymali stosowne dyplomy i nagrody rzeczowe.

    Z okazji Dnia Patrona każdy oddział szkolny razem z wychowawcą przygotował w klasach gazetki na temat Jerzego Bartnika „Magika”. Działania te wpisywały się również w comiesięczny konkurs na najbardziej estetyczną salę prowadzony przez opiekunów Samorządu Szkolnego: p. Presilę Grzymek i p. Dominika Brodę. Na korytarzu drugiego piętra zawisły dodatkowo, aż trzy gazetki szkolne dotyczące Patrona, a jedna z nich prezentowała fotorelację z ubiegłorocznych grudniowych uroczystości.

    Kolejnym konkursem związanym z Patronem był II Ogólnoszkolny Konkurs Plastyczny na przedstawienie dowolną techniką sylwetki kpt. Jerzego Bartnika „Magika”. Konkurs rozstrzygnęło jury w składzie: p. Adrianna Świerszcz i p. Paweł Gajzler. Wyłoniono trzech zwycięzców i przyznano dyplomy i nagrody za: I, II i III miejsce, oraz dwóch autorów  prac nagrodzono wyróżnieniami. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne trafiły na gazetkę szkolną przy sali gimnastycznej.

Uroczystość Patrona w NSP w Zielonce poprzedził wywiad przeprowadzony przez dwóch uczniów naszej szkoły pod okiem polonistki p. Presili Grzymek z p. Ewą Bartnik - wdową po Jerzym Bartniku. Efekty tego wywiadu będziemy mogli przeczytać już niedługo, w przygotowywanym do druku, drugim numerze szkolnego miesięcznika „Na głos”.

     Na Uroczystość Patrona Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. kpt. Jerzego Bartnika w Zielonce przyjechały w tym roku aż dwie panie Bartnik: p. Ewa Bartnik - wdowa po Jerzym Bartniku „Magiku” i p. Ewa Bartnik - najmłodsza z córek. Przybył również przyjaciel Jerzego Bartnika z Kapituły Virtuti Militari – płk Henryk Ratyna.

     Uroczystościom przewodził dyrektor NSP w Zielonce p. Janusz Śmigiera. Sylwetkę Patrona Placówki przedstawił nauczyciel historii p. Paweł Gajzler, a oprawę muzyczną i werblistę przygotował nauczyciel muzyki p. Mariusz Chwedczuk. Uroczystościom towarzyszył szkolny Poczet Sztandarowy ze sztandarem placówki, ufundowanym przez p. Ewę Bartnik. Uroczystość uświetnił kilkunastoma utworami patriotycznymi występ Chóru „Orion” z Warszawy, którego występ przerywany był kilkukrotnie brawami. Płk Henryk Ratyna specjalnie na tę uroczystość przygotował i odczytał kolejny patriotyczny wiersz. Nie krył również pochwał dla postaw patriotycznych nauczycieli i młodzieży z naszego ośrodka.

     Wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć 30 minutowy wywiad z kpt. AK Jerzym Bartnikiem „Magikiem”, przeprowadzony przez Archiwum Mówione w Muzeum Powstania Warszawskiego, który wyświetlił Pedagog Szkolny p. Mariusz Wilk. Wprowadzenia do filmu dokonał p. Paweł Gajzler. Głos zabrała również p. Ewa Bartnik, która opowiedziała zebranym wiele ciekawych rzeczy o swoim mężu.

     W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów finalistom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, Szkolnego Konkursu Plastycznego na przedstawienie sylwetki   Patrona Szkoły,  oraz w Konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”, na plakat pod hasłem „Stop dopalaczom”. Dyplomy i nagrody wręczali: dyrektor Janusz Śmigiera,p. Ewa Bartnik, p. Adrianna Świerszcz, p. Paweł Gajzler i p. Piotr Dębniak.

     Następnie dyrektor Janusz Śmigiera wręczył wiązankę kwiatów Gościowi Specjalnemu uroczystości - p. Ewie Bartnik. Po czym nastąpiło wręczenie przez uczniów czerwonych róż wszystkim członkom Chóru „Orion”, p. Ewie Bartnik - córce Jerzego Bartnika, oraz płk Henrykowi Ratynie.

     Na koniec program artystyczny zaprezentowało Koło Teatralne pod kierunkiem p. Bożeny Gąsiorowskiej.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >