II TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

     W dniu 24.03.2015 na terenie Gimnazjum przy MOS w Zielonce pod patronatem dyrekcji placówki odbył się trzeci etap IITurnieju Piłki Siatkowej Ośrodków Socjoterapeutycznych i Ośrodków wychowawczych. W turnieju udział wzięli:  MOS Osowska, MOS Reymonta, MOS Radość  oraz MOS Zielonka. W tym roku trochę zmieniliśmy zasady. Turniej zakładał się z trzech etapów. Mecze odbywały się w systemie każdy z każdym do dwóch setów wygranych. W pieszym etapie pierwsze miejsce zajęła drużyna z MOS Osowska, drugie MOS Reymonta, trzecie MOS Zielonka i czwarte MOS Radość. W drugim wygrała drużyna MOS Osowska, drugie miejsce zajęła drużyna MOS Zielonka, trzecie MOS Reymonta, czwarte MOS Radość. W trzecim etapie wygrała  drużyna MOS Osowska, drugie miejsce zajął MOS Reymonta, trzecie MOS Zielonka i czwarte MOS Radość. Cały II Turniej Piłki Siatkowej Ośrodków Socjoterapeutycznych i Ośrodków wychowawczych wygrała  drużyna MOS Osowska, drugie miejsce zajął MOS Reymonta, trzecie miejsce MOS Zielonka i czwarte miejsce MOS Radość . 

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >