I TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

 I TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR DYREKTORA

 

      W dniu 11.03.2014 na terenie Gimnazjum przy MOS w Zielonce pod patronatem dyrekcji placówki odbył się I Turniej Piłki Siatkowej Ośrodków Socjoterapeutycznych i Ośrodków Wychowawczych. W turnieju udział wzięli:  MOS Osowska, MOS Reymonta, MOW Dolna oraz MOS Zielonka. Mecze odbywały się w systemie każdy z każdym do dwóch setów wygranych. I miejsce zajęli gospodarze MOS Zielonka wszystkie mecze wygrane, II miejsce MOS Osowska , III miejsce MOW Dolna a IV miejsce MOS Reymonta. Drużyny na zakończenie  turnieju otrzymały puchary, dyplomy oraz symboliczne nagrody.

 

Wyniki poszczególnych meczy:

♦ MOS Zielonka – MOW Dolna  2:1

♦ MOS Osowska – MOS Reymonta 2:0

♦ MOS Zielonka – MOS Reymonta 2:0

♦ MOS Osowska - MOW Dolna   2:1

♦ MOW Dolna   – MOS Reymonta 2:0

♦ MOS Zielonka - MOS Osowska 2: 1

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >