Halloween 2012 na "Bankówce"

Bal Halloween w internacie MOS Zielonka 27.10.2012r.

W związku z obchodami Halloween, zachęcaniem młodzieży do obchodzenia różnego rodzaju uroczystości, a przede wszystkim celem integracji wychowanków MOS Zielonka, dnia 27.10.2012r. w internacie " Bankówka"  zorganizowano imprezę tematyczną.
Zaproszono Dyrekcję Placówki – P K. Thiel,  jej wychowanków (kierownicy trzech internatów zostali poproszeni o wytypowanie 20-25 osób wyróżniających się na tle pozostałych nienaganną postawą, dobrym zachowaniem w danej jednostce) kierowników  oraz wychowawców.
Zabawa rozpoczęła się  o  godzinie 19.00. 

Organizatorem imprezy byli wychowankowie wspomnianego już internatu na czele z wychowawczynią Panią Patrycja Pasynczuk, występująca również w roli głównej prowadzącej. Osobami wspomagającymi byli  p. Martyna Kłosowska oraz p. Jarosław Wołosiewicz.

Ponadto, za ogólne bezpieczeństwo, utrzymanie ładu i porządku poza w/w, odpowiedzialni byli również inni wychowawcy uczestniczący w wydarzeniu.

Ze względu  na to, iż wychowankowie  chcieli jak najlepiej zaprezentować się przed swoimi kolegami, koleżankami ich mobilizacja, zapał i chęci uwidaczniały się przez cały tydzień przygotowywań do imprezy. Nie obyło się bez chwil zwątpienia,  jednak dobra  motywacja, wspólny cel i poczucie humoru dodawały energii każdemu.
Efekty tych działań można było dostrzec m. in. w. "upiornym" wystroju internatu,  adekwatnie wprowadzającym w klimat  imprezy, już od przekroczenia progu budynku.
Nie zabrakło zatem samodzielnie wykonanych przez wychowanków lampionów z dyń, papierowych nietoperzy czy rozwieszonych haseł typu-  "cukierek czy psikus". Niektórzy z uczestników przebrali się za stwory niczym z horroru.
Młodzież biorąca udział w zabawie miała szanse sprawdzenia się  w różnych konkursach, grach zespołowych, którym towarzyszyło wręczenie drobnych słodkich upominków. Organizatorzy balu nie zapomnieli także o zapewnieniu małego poczęstunku dla zaproszonych gości- który swoją formą nawiązywał do  charakteru uroczystości:
np: "krwawe paluchy" czy "straszne kanapki".
             Ogólna atmosfera podczas imprezy nie dawała powodów do niepokoju, każdy bawił się i skakał w rytmach swojej ulubionej muzyki.

Młodzież przebywająca w placówce udowodniła, iż dla dobrej zabawy, miłej atmosfery z pomocą kadry wychowawczej są w stanie zrobić bardzo wiele.


Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >