Gminne zawody w koszykówkę

     Już po raz kolejny nasi uczniowie gimnazjum wzięli udział w zawodach gminnych. Tym razem dyscypliną sportową z jaką przyszło się zmierzyć naszym młodym zawodnikom była koszykówka. Gimnazjum reprezentowała zarówno  drużyna chłopców jak i dziewcząt.

     Dnia 16.11.2016 r. pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego pani Emilii Kurek oraz pana Piotra Korpalskiego uczniowie ruszyli do miejsc pierwszych rozgrywek.

     Do zawodów w konkurencji męskiej zgłosiło się siedem drużyn. Rywalizacja wśród mężczyzn rozgrywana była systemem „każdy z każdym” w swojej grupie. Mecze trwały 2x20 minut. Turniej sędziował nauczyciel wychowania fizycznego oraz wieloletni trener koszykówki z Gimnazjum Nr 2 w Wołominie: Zbigniew Kulma.

     Nasza drużyna zakończyła rywalizację sportową na 3 miejscu.

     Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze zespoły mężczyzn zakwalifikowały się do rozgrywek powiatowych.

     Trzeba przyznać, że pomimo dużej i zaciętej rywalizacji nasi uczniowie wykazali się wysoką kulturą osobistą oraz przez wszystkie spotkania reprezentowali zasadę fair play.

     Dziękujemy organizatorom za dobrą zabawę i widzimy się już niebawem na kolejnych etapach turnieju.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >