Getto Warszawskie i Dom Spotkań z Historią

     W dniu 6 maja 2014 roku  uczennice i uczniowie klas trzecich z Gimnazjum w Zielonce wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę szkolną do Warszawy.

    Celem naszego wyjazdu było zwiedzanie Getta Warszawskiego oraz warsztaty „ Życie codzienne w PRL -u zorganizowane przez Dom Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

     Na początku wycieczki wszyscy wysiedliśmy z autokaru i poszliśmy ul Jana Pawła II w kierunku umówionego miejsca z Panem edukatorem, a miejscem wyznaczonym na nasze spotkanie była dawna brama getta warszawskiego i pomnik Umslagplatz przy ulicy Stawki.

     Skąd w latach 1942–1943 Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince i obozów w dystrykcie lubelskim ponad 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta.

     Przewodnik opowiedział nam historię związaną z tym miejscem i ludźmi z całej Europy którzy z rożnych powodów zamieszkiwali teren getta. Opowiadał nam o historii konkretnych rodzin żydowskich, które getto przeżyły i po wojnie przekazały informacje o dawnym życiu tak by wydarzenia i tych ludzi ocalić
od zapomnienia.

     Następnie ulicą Stawki przeszliśmy w ulicę Miłą gdzie znajdował się bunkier Mordechaja Anielewicza- inicjatora powstania w getcie warszawskim. W 1946 z inicjatywy Centralnego Komitetu Żydów Polskich
z gruzów okolicznych domów w miejscu, w którym znajdował się bunkier, usypano kopiec (nazwany Kopcem Anielewicza) na którego szczycie ustawiono pamiątkowy kamień z napisem w językach polskim i jidysz o treści (pisownia oryginalna):

W tym miejscu 8 maja 1943 r. poległ śmiercią żołnierza komendant powstania w Getto Warszawy Mordechaj Anielewicz wraz ze sztabem Żyd. Org. Boj. i kilkudziesięcioma bojownikami żydowskiego ruchu oporu w walce przeciwko niemieckim okupantom.

     Po tej lekcji historii przeszliśmy ulicami Muranowa wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i znaleźliśmy się tuż obok hotelu Bristol w Domu Spotkań z historią.  Tutaj został nam wyświetlony film o czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, o życiu codziennym, kartkach, kolejkach, brakach artykułów spożywczych
i przemysłowych. Projekcja była poprzedzona wykładem na temat zmian władzy  jakie miały miejsce  w Polsce po II wojnie światowej.

     Po tej lekcji wszyscy pomaszerowaliśmy Krakowskim Przedmieściem podziwiając otaczające nas zabytki. Wędrówkę naszą zakończyliśmy pod Muzeum Narodowym.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >