Getto Warszawskie i Dom Spotkań z Historią

     W dniu 6 maja 2014 roku  uczennice i uczniowie klas trzecich z Gimnazjum w Zielonce wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę szkolną do Warszawy.

    Celem naszego wyjazdu było zwiedzanie Getta Warszawskiego oraz warsztaty „ Życie codzienne w PRL -u zorganizowane przez Dom Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

     Na początku wycieczki wszyscy wysiedliśmy z autokaru i poszliśmy ul Jana Pawła II w kierunku umówionego miejsca z Panem edukatorem, a miejscem wyznaczonym na nasze spotkanie była dawna brama getta warszawskiego i pomnik Umslagplatz przy ulicy Stawki.

     Skąd w latach 1942–1943 Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince i obozów w dystrykcie lubelskim ponad 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta.

     Przewodnik opowiedział nam historię związaną z tym miejscem i ludźmi z całej Europy którzy z rożnych powodów zamieszkiwali teren getta. Opowiadał nam o historii konkretnych rodzin żydowskich, które getto przeżyły i po wojnie przekazały informacje o dawnym życiu tak by wydarzenia i tych ludzi ocalić
od zapomnienia.

     Następnie ulicą Stawki przeszliśmy w ulicę Miłą gdzie znajdował się bunkier Mordechaja Anielewicza- inicjatora powstania w getcie warszawskim. W 1946 z inicjatywy Centralnego Komitetu Żydów Polskich
z gruzów okolicznych domów w miejscu, w którym znajdował się bunkier, usypano kopiec (nazwany Kopcem Anielewicza) na którego szczycie ustawiono pamiątkowy kamień z napisem w językach polskim i jidysz o treści (pisownia oryginalna):

W tym miejscu 8 maja 1943 r. poległ śmiercią żołnierza komendant powstania w Getto Warszawy Mordechaj Anielewicz wraz ze sztabem Żyd. Org. Boj. i kilkudziesięcioma bojownikami żydowskiego ruchu oporu w walce przeciwko niemieckim okupantom.

     Po tej lekcji historii przeszliśmy ulicami Muranowa wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i znaleźliśmy się tuż obok hotelu Bristol w Domu Spotkań z historią.  Tutaj został nam wyświetlony film o czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, o życiu codziennym, kartkach, kolejkach, brakach artykułów spożywczych
i przemysłowych. Projekcja była poprzedzona wykładem na temat zmian władzy  jakie miały miejsce  w Polsce po II wojnie światowej.

     Po tej lekcji wszyscy pomaszerowaliśmy Krakowskim Przedmieściem podziwiając otaczające nas zabytki. Wędrówkę naszą zakończyliśmy pod Muzeum Narodowym.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >