Gala Finałowa Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego

     Już po raz drugi wychowanki z internatu w Rudzienku miały okazję uczestniczyć w Gali Finałowej Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego organizowanego przez Stowarzyszenie
     Ad-Astra. Całość konkursu prowadziła znana jurorka Iwona Pavlovicz. Nasze wychowanki bacznie przyglądały się  na bardzo efektowne i nietypowe stroje uczestników. Prawie trzygodzinne pokazy tańca w różnym przedziale wiekowym i w różnych kategoriach napałały nas bardzo pozytywnymi emocjami. Na nasze największe uznanie zasługiwała kategoria wiekowa do 8 lat oraz pokaz tańca osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

     Takie imprezy niejednokrotnie pokazują nam jak można wyrazić siebie w tańcu, a także dają nam potwierdzenie do tego, że warto mieć marzenia.

    Pełna relacja zdjęciowa w galerii.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >