Finał VI edycji konkursu „Od skutera do harleya”

     Dnia 22.11.2019 roku uczeń  oddziału VIIIa - Jakub Kempski, reprezentował naszą szkołę w finale VI edycji konkursu „Od skutera do harleya”, który odbył się w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. W tegorocznej edycji wzięło udział 2000 uczniów z 20 szkół z Warszawy i okolic, z czego na podstawie szkolnego testu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wyłoniono dwudziestu finalistów. Program służy propagowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim wśród kierujących motorowerami, do kierowania których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. AM.

     Inicjatorem programu i odpowiedzialnym za jego realizację jest pan Dariusz Malinowski - Vice Prezydent Warsaw Chapter Poland, przy współudziale Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Polskiego Związku Motorowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Fundacji Drogi Mazowsza i Fundacji Jednym Śladem.

     Konkurs finałowy polegał na odpowiedzi na 32 pytania z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w jak najkrótszym czasie, nie przekraczającym jednak 25 minut. Zakres materiału odpowiadał poziomowi wiedzy kandydatów ubiegających się o kartę motorowerową. Nagrodę główną bowiem stanowił skuter Zipp o równowartości 4000zł ufundowany przez Polski Związek Motorowy.

     Nasz reprezentant, spośród 20 finalistów, zajął zaszczytne 5 miejsce i otrzymał nagrody rzeczowe związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, jak i te służące majsterkowaniu i gromadzeniu informacji. W przyszłym roku zapowiadana jest kolejna edycja programu i mamy nadzieję, że nasz kolejny reprezentant zaprezentuje się równie dobrze, a może nawet zdobędzie nagrodę główną – skuter.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >