Festiwal Filmów Piłkarskich

     W dniu 25.05.2018 r. 12 wychowanków z Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS w Zielonce pojechało na wycieczkę do Warszawy na Festiwal filmów piłkarskich. Projekcja filmu odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki. Celem wycieczki było rozpowszechnienie aktywności fizycznej, pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz uświadomienie wychowankom, jakie cechy trzeba posiadać, aby osiągnąć sukces. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali film pod tytułem "Ronaldo". Poznali historię jednego z najlepszych piłkarzy w dziejach futbolu. Dowiedzieli się jakie cechy powinien posiadać człowiek, aby osiągnąć nie tylko sukces sportowy, ale także sukces w życiu osobistym. Po emisji filmu chłopcy dostali pamiątkowe koszulki oraz piłkę.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >