Egzamin Gimnazjalny 2017/2018

     W dniach 18.04.2018 r. – 20.04.2018 roku, zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, został przeprowadzony egzamin gimnazjalny dla uczniów oddziałów trzecich. Przystąpiło do niego czterdzieścioro gimnazjalistów naszej placówki.

     Pierwszego dnia uczniowie pisali część humanistyczną, która obejmowała historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie miały charakter zamknięty, a zadania z języka polskiego – charakter zamknięty i otwarty.

    Drugi dzień został poświęcony na część matematyczno – przyrodniczą, w której wyodrębniono przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geografię,  oraz matematykę. Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych miały formę zamkniętą, a zadania z zakresu matematyki – formę otwartą i zamkniętą.

Ostatniego dnia gimnazjaliści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego, który zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy uczniowie mieli obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym,  a na poziomie rozszerzonym -  ci, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. W naszym gimnazjum do egzaminu z języka angielskiego ma poziomie podstawowym i rozszerzonym przystąpiło trzydzieści siedem osób. Trzy osoby pisały zaś język rosyjski na poziomie podstawowym. Zadania na poziomie podstawowym miały charakter zamknięty, na poziomie rozszerzonym – charakter zamknięty i otwarty.

   Wszyscy nasi uczniowie ukończyli pracę z arkuszami egzaminacyjnymi. Teraz muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 22 czerwca 2018 roku na wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >