Dzień Niepodległości - Szkoła do hymnu

     Dnia 8 listopada 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbyła się akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszej placówki. O godzinie 11:11 w ramach akcji ,,Szkoła do hymnu" cała szkolna społeczność wspólnie zaśpiewała 4-zwrotkowy hymn narodowy. Głos zabrał Pan Dyrektor Janusz Śmigiera, który powitał wszystkich gości, uczniów oraz nauczycieli, a następnie nawiązał do czasów, w których niepodległość była marzeniem Polaków, o którą trzeba było walczyć.

    W dalszej części uroczystości Pan Paweł Gajzler poczynił wstęp do filmu ,,Błękitna Armia gen. Hallera - powstanie i znaczenie". W trakcie projekcji uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak bardzo istotna dla Wojska Polskiego była ta ochotnicza formacja wojskowa. W trakcie podsumowania, Pan Dyrektor Janusz Śmigiera podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie związane z przygotowaniami do akademii oraz w związku z dłuższym urlopowaniem, życzył uczniom bezpiecznego pobytu w domach rodzinnych.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >