Dzień Kobiet 8 marca 2013

 8 MARZEC 2013 UROCZYSTOŚĆ DNIA KOBIET

 

Aby uczcić Dzień Kobiet w Gimnazjum przy MOS w Zielonce i uświadomić naszej młodzieży znaczenie tego święta, samorząd uczniowski wraz z p. Violettą Olczak oraz p. Martą Okraska zorganizował konkurs plastyczny pod tytułem „Polska Mona Lisa”. Od 4go marca do 8go marca uczniowie naszej szkoły mogli wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi i przedstawić własną wizję kobiety. Technika prac była dowolna. Inwencja twórcza uczniów była zdecydowanie najważniejsza. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich. Wszystkie prace zostały rozwieszone w formie dużego plakatu na korytarzu szkolnym.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas cotygodniowego apelu na zakończenie tygodnia na siódmej godzinie lekcyjnej. W towarzystwie wszystkich uczniów, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły i ośrodka zostały ogłoszone wyniki. Poziom prac był bardzo wyrównany. Czołowe miejsca w konkursie zajęły następujące osoby:

 

I MIEJSCE – Popławski Maciej kl. IIIc

                       Szara Angelika kl. IIIa

 

II MIEJSCE – Szymańska Zuzanna kl. IIa

 

Dla najlepszej trójki przekazane zostały nagrody w formie materiałów do dalszego rozwoju swoich zdolności manualnych, np. pastele, kolorowe długopisy, notesy, bloki rysunkowe.

 

 

 

 

 

Opracowała: Marta Okraska

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >