Dzień Edukacji Narodowej 2012

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum

przy MOS w Zielonce w roku szkolnym 2012/2013

Dnia 15.10.2012 roku w Gimnazjum przy MOS w Zielonce o godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Justyny Cedrowicz przedstawili humorystyczne scenki z życia naszej szkoły oraz prezentację multimedialną obrazującą w sposób komiczny ciężką pracę wychowawców internatu.

Po przedstawieniu Dyrekcja: Pani Małgorzata Rzepecka oraz Pan Karol Thiel, wręczyli Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom, wychowawcom i pracownikom obsługi. Pani Dyrektor złożyła również życzenia wszystkim pracownikom naszej placówki.

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom  oraz wręczyli piękne laurki.

Ze względu na fakt, że za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialni byli wychowawcy p. Anna Świderska i p. Adam Zakrzewski, została ona przedstawiona w dniu 14 października w internacie w Rudzienku w obecności Dyrekcji, wychowawców i pozostałych wychowanek ośrodka.

Laurki z życzeniami dla nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników przygotowały dziewczęta z internatu w Rudzienku pod kierownictwem p. Wioletty Olczak, przy udziale wychowawców: p. Magdaleny Kurek, p. Anny Świderskiej    i  p. Justyny Cedrowicz.

 

 

Opracowała: Justyna Cedrowicz


Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >