Dzień Edukacji Narodowej

     Dnia 14 października 2019 r. o godz. 11.00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszej placówki i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie szkoły dokonali otwarcia uroczystości oraz poprosili o zabranie głosu Pana Dyrektora Karola Thiela, który powitał przybyłych gości kierując jednocześnie słowa uznania w kierunku wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz pozostałych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.     

    W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor Karol Thiel wraz z  Panem Dyrektorem Januszem Śmigierą i Panem Danielem Pacem przystąpili do wręczania wyróżniającym się w pracy nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły i internatu liczne Nagrody Dyrektora. Za wieloletnią pracę i zaangażowanie w życie naszej placówki przyznano również Brązowy Spadochron. Podczas uroczystości nagrody otrzymali również uczniowie za udział  w konkursie pod tytułem „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” oraz za najlepiej wykonaną gazetkę klasową na Dzień Nauczyciela.

     Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, na której przybliżono znaczenie  Dnia Edukacji Narodowej oraz daty i historię jego powstania. Uczniowie recytowali również wiersze i śpiewali piosenki.  Na koniec uroczystości uczniowie wyrazili swoją wdzięczność wręczając dyrektorom oraz wszystkim pracownikom naszej placówki pięknie wykonane laurki oraz kwiaty. Pan Dyrektor Janusz Śmigiera podziękował nauczycielom i uczniom za starania,  jakie włożyli w  przygotowanie dzisiejszej  uroczystości i zaprosił wszystkich pracowników na wcześniej przygotowany poczęstunek, na którym nie zabrakło również tortu.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >