Dzień Edukacji Narodowej

     Dnia 14.10.2016 r. o godz. 10.00 w kinie „Kultura” w Wołominie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce, p. Karol Thiel. Wśród zaproszonych gości byli m.in. w imieniu Marszałka Sejmu – p. Stanisława Tyszki - p. Paweł Skotarek, Dyrektor Gabinetu Politycznego, w imieniu Burmistrza Miasta Zielonki p. Grzegorza Dudzika - p. Jan Kopciński, kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta Zielonki, p. Bogdan Krysiński - Radny Miasta Zielonka,  p. Mieczysław Stefański –Dyrektor firmy produkującej meble (gdzie nasi uczniowie Niepublicznej Szkoły Zawodowej odbywają praktyczną naukę zawodu),  p. Grażyna Krzyżanowska Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Zielonki, p. Joanna Zaniewska – Janusz - Redaktor Wieści Podwarszawskich, p. Szymon Boniecki - trener piłki nożnej naszej młodzieży.  Szczególnym gościem Akademii była p. Ewa Bartnik, wdowa po Jerzym Bartniku ps. „Magik”. Po przywitaniu miało miejsce uhonorowanie nagrodami nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej na rzecz uczniów i szkoły. Następnie odbyło się specjalne zebranie Rady Pedagogicznej, z udziałem zaproszonych gości, przybyłych rodziców, nauczycieli, wychowawców i uczniów naszych szkół,  poświęcone kampanii bohater – patron. Podczas niej wystąpił p. Paweł Gajzler, lokalny miłośnik historii, członek Towarzystwa Przyjaciół Zielonki, który w sposób bardzo ciekawy i zwięzły przedstawił postać J. Bartnika, najmłodszego kawalera Orderu Virtuti Militari oraz jego siostry Marii Teresy – 13 - letniej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Tym wydarzeniem rozpoczęliśmy starania celem nadania ich imion naszej placówce. Kolejnym punktem spotkania był występ artystyczny uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce pod kierunkiem p. Justyny Cedrowicz, przedstawiający w sposób humorystyczny „Lekcje wytrzymałości” znane z codzienności zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Na zakończenie Akademii uczniowie wręczyli laurki i kwiaty swoim nauczycielom i wychowawcom.

     Warto odnotować, że wszyscy uczestnicy Akademii otrzymali książkę pt. „Magik i Lalka” o życiu wspomnianych kandydatów na patronów naszej placówki. Jednocześnie na ręce p. Kazimierza Rakowskiego – Starosty Wołomińskiego i p. Adama Łossana – Wicestarosty Wołomińskiego Dyrekcja MOS w Zielonce składa podziękowania za dodruk tej książki, który sfinansowano ze środków Powiatu Wołomińskiego. Dla zapoznania się z życiorysami przyszłych patronów poniżej zamieszczamy linki do artykułów.

 http://zielonka24.pl/bohaterowie-z-zielonki/

http://www.1944.pl/artykul/jerzy-bartnik-ps.-magik.,3603.html

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >