Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej

     W dniu 01 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce odbyła się wycieczka na Targi Gamingowe  „Good Game” do Centrum Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Targom towarzyszył pierwszy w Polsce Comic Con. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji. Były między innymi  strefy komiksu, książki, Star Wars, Lego, wystawa samochodów filmowych, wioska fantastyki, wystawa smoków sala Hollywood  i wiele,  wiele innych atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska gier komputerowych i planszowych, a  także strefa charakteryzacji w której nasi uczniowie dokonali „potwornej” metamorfozy. Pobyt na targach był czasem zabawy, integracji, relaksu a jednocześnie doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami technologicznymi, nowymi grami komputerowymi i planszowymi. Dużą wartością edukacyjną była wystawa „retro – komiksów” z epoki PRL.  

     Targom towarzyszyły ciekawe spotkania  i przeżycia. Wszyscy wrócili zmęczeni,  lecz  podekscytowani i pełni wrażeń. W internacie czekał  słodki poczęstunek od Dyrekcji placówki i dalsze przyjemności jak na Dzień Dziecka przystało! 

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >