Dom nad Łąkami

      W dniu  24 maja 2018r.  uczniowie klasy VII A szkoły podstawowej i klasy III C gimnazjum pod opieką  p. Anety Kochel i p. Elżbiety Iwańskiej udali się na pieszą wycieczkę do Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Muzeum znajduje się przy ul. Nałkowskiego 17, w domu zbudowanym pod koniec XIX w. przez Wacława Nałkowskiego – znanego geografa, pedagoga i publicystę. Jest to także rodzinny dom pisarki Zofii Nałkowskiej, autorki wielu książek, min.  „Medalionów”, „Granicy”, „Mój ojciec”.

     Na początku spotkania  pani kustosz przybliżyła naszym uczniom biografie znanych postaci,  a następnie pokazała zgromadzone eksponaty, wśród których uczniowie mogli podziwiać fortepian Zofii Nałkowskiej, rodzinne zdjęcia, księgozbiór oraz kilka rzeźb (popiersi) autorstwa Hanny Nałkowskiej (młodszej siostry Zofii). Wśród eksponatów należących do Wacława Nałkowskiego podziwialiśmy wielki atlas graficzny, ręcznie sporządzone mapy oraz wiele książek, rozpraw i artykułów m.in. „Zarys metodyki geografii”, ”Zarys geografii powszechnej”.  

     W  powrotnej drodze do szkoły zatrzymaliśmy się nad jeziorkiem, obok Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Huragan”, gdzie uczniowie miło spędzili czas na siłowni i innych zabawach.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >