Czytanie tekstów Antologii Niepodległości

     W  związku  z   obchodami   setnej   rocznicy   odzyskania   przez   Polskę   niepodległości  13   listopada  2018  roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Zielonce odbyło się głośne czytanie przez Pana Dyrektora Janusza Śmigierę oraz nauczycieli fragmentów Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.  Najmłodsi uczniowie mieli okazję poznać Elementarz młodego Polaka Marioli Jarockiej i dowiedzieć się, co to znaczy być Polakiem, jak wygląda podział administracyjny Polski, jej flora i fauna. Mogli też wybrać się w podróż do przeszłości, aby poznać historię naszego kraju.  Starsi uczniowie poznali fragmenty dwóch powieści zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Obie książki znalazły się w Antologii Niepodległości przygotowanej specjalnie na ten piękny jubileusz. Przypomnijmy, że Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RP VIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a Uchwałą z 7 grudnia 2017 Senat RP IX kadencji zdecydował  o  ustanowieniu  roku  2018  Rokiem  Niepodległości  Polski.  Dzięki  fragmentowi Nad Niemnem mówiącym o  mogile  powstańców  z  1863  roku  uczniowie mogli dowiedzieć się, że jest ona swoistym miejscem pamięci narodowej i polskiej tradycji  oraz w bezpośredni sposób oddziałuje na losy bohaterów dzieła i przypomina im o sprawie wspólnej dla wszystkich Polaków, niezależnie od pochodzenia – o patriotyzmie i obowiązku wobec ojczyzny.  Przedwiośnie zaś to bilans  pierwszych  lat  niepodległości  Polski,   chęć  odbudowy  państwa,  mit   szklanych   domów   i  jego  konfrontacja z rzeczywistością oraz zachęta do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.  Całą akcję głośnego czytania tekstów  patriotycznych  przygotowała i fragmenty Antologii wybrała p. Katarzyna Kietlińska, nauczyciel języka polskiego w naszych szkołach.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >