Czas na... teatr

     Dnia 29.11.2013 roku o godzinie 17.00 dziewczęta z internatu w Rudzienku wyruszyły do Warszawy. Celem naszej wycieczki był teatr a dokładnie spektakl pt. „Dwoje na huśtawce”.

     Pierwszym wrażeniem dziewcząt po wejściu do teatru  było zdziwienie gdyż miejsce to przypominało klub. Okazało się, że przedstawienie było prezentowane w znanym w Warszawie klubie  „1500 m do wynajęcia” na Solcu. Klub współpracuje z fundacją ‘ Po Drugie”, która zaprosiła nas do uczestnictwa w projekcie „ Niezgoda na Bez czułość”.   Spektakl rozpoczął  się o godzinie 19.00. Był reżyserowany przez Adama Wojtyszkę. Dziewczęta z wielkim zaciekawieniem oglądały sztukę oraz świetną grę aktorów. Spektakl ten przestawiał dwoje ludzi, którzy na siłę próbowali się połączyć pomimo tego że nic do siebie nie czuli. Mężczyzna okazywał wielką czułość i  bardzo się opiekował swoją partnerką, która bardzo chorowała. W jego życiu była też druga kobieta jego żona , o której nieustannie myślał. Spektakl to opowieść o bezczułości i spustoszeniu jakie za sobą niesie. Po zakończeniu sztuki odbyła się rozmowa z reżyserem i aktorami na temat przesłania i co nas poruszyło w spektaklu. Dziewczęta były zachwycone. Po wyjściu z teatru dość spontanicznie padła propozycja obejrzenia Starego Miasta nocą. Pomimo mroźnego wieczoru dziewczęta z wielkim zapałem wybrały się na godziny spacer po Warszawie z wychowawcami. Około godziny 22.00 wyruszyliśmy z Warszawy do Rudzienka. Co za dzień!

 

Pełna relacja zdjęciowa w galerii.

 

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >