Coś dla ciała i dla ducha

    Coś dla ciała i dla ducha: przed turniejem intelektualnym  krótka rozgrzewka- zabawa w wyginanie. Na polecenie prowadzącej, trzeba postawić rękę lub nogę na odpowiednim kolorowym  kółku. Nie było łatwo. Dla ducha i nitelektu,  wychowawcy zorganizowali  teleturniej „Jeden z dziesięciu”. W czasie zbiórki wyłoniono  dziesięć par wychowanek, które potem wspólnie rywalizowały między sobą. Pozostałe dziewczęta hucznie dopingowały siedząc na widowni. Zgodnie z zasadami teleturnieju, każda para miała trzy szanse, które sukcesywnie traciła. Pan Mariusz  wcielił się w rolę Tadeusza Sznuka, zadając pytania w różnych dziedzinach wiedzy. Przypomnieliśmy sobie wiedzę na temat numerów alarmowych, także z wiedzy historycznej oraz geograficznej tj.: Podaj datę chrztu Polski bądź wymień wszystkie planety Układu Słonecznego. Nie zabrakło także pytań z humorem- Jak nazywa się ukochana Shreka? oraz podchwytliwych typu : Który miesiąc ma 28 dni? Wszystkie te pytania sprawiły ,że przyjemnie połączyliśmy edukację z humorem. Zdrowa i sprawiedliwa rywalizacja bardzo podobała się wszystkim wychowankom. Na koniec teleturnieju uroczyście zostały wręczone nagrody w formie słodyczy i przyborów szkolnych. Każda z wychowanek cieszyła się miło spędzonym czasem wśród koleżanek.

    Pełna relacja zdjęciowa do obejrzenia w naszej galerii.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >