Centrum Edukacyjne IPN w Warszawie

     W dniu 15 stycznia 2019 roku uczniowie oddziałów: 6a, 7a, 7b Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce oraz oddziałów 3a i 3b Gimnazjum w Zielonce pod opieką Elżbiety Iwańskiej, Cezarego Stefańskiego, Adrianny Świerszcz i Katarzyny Kietlińskiej wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Tym razem celem naszej podróży były warsztaty w  Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im.  Janusza Kurtyki  – Przystanek  Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach poświęconych losom polskich dzieci w czasie drugiej wojny światowej. Słuchali wykładu, oglądali filmy i rozwiązywali różnorodne zadania. Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach opartych na grze edukacyjnej ZnajZnak, która za pomocą stu trzydziestu  trzech symboli opowiada historię Polski od 1918 do 1989 roku. Gra polegała na jak najszybszym wskazywaniu  symboli wspólnych dla dwóch kart. Im więcej par symboli się wskaże bezbłędnie, tym więcej zdobywa się punktów.

     Po warsztatach udaliśmy się na warszawską Starówkę. Następnie spacerowaliśmy Krakowskim Przedmieściem. O godzinie 12.00 przed Pałacem Prezydenckim mogliśmy zobaczyć zmieniającą się wartę honorową. Bierze  w niej udział dziesięciu żołnierzy, którzy prezentują swoje umiejętności. Dowódca sprawdza ich umundurowanie, jest przegląd broni oraz pokaz musztry.  W odprawie warty towarzyszą również wojskowi muzycy, werblista i trębacz.  Potem udaliśmy się na plac Piłsudskiego, żeby zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, którego ideą jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >