Centrum Edukacyjne IPN i Muzeum Narodowe

     W dniu 20 maja uczniowie klas trzecich z Gimnazjum w Zielonce wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Tym razem celem naszej podróży były warsztaty w  Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im.  Janusza Kurtyki  – Przystanek  Historia przy ul. Marszałkowskiej oraz zwiedzanie wystaw stałych w Muzeum Narodowym. Na warsztatach jedna grupa słuchała wykładu, oglądała film i uczestniczyła w lekcji poświeconej Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej, druga  wysłuchała lekcji poświeconej sprawie Katynia – oficerom polskim, inteligencji - poległym w tamtejszym lesie 1940 roku. Po aktywnym uczestnictwie w tychże warsztatach przeszliśmy ulicą Marszałkowską, z bliska przyjrzeliśmy się tęczy  na  Placu Zbawiciela, która powstała w ramach obchodów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i  udaliśmy się do Muzeum Narodowego. Wielu uczniów pierwszy raz miała możliwość oglądania wybitnych dzieł w poszczególnych salach. Zwiedziliśmy następujące wystawy:

     Galeria Dawnego Portretu Staropolskiego i Europejskiego, która  zainaugurowana została jako jeden z projektów nowej aranżacji Muzeum Narodowego w Warszawie w roku Jubileuszu 150-lecia jego istnienia. Galeria ukazuje bogaty wybór różnorodnych wizerunków postaci dworskich i arystokratycznych, które przedstawiają tzw. oficjalne portrety.

Galeria Sztuki Średniowiecznej, w której znajdują się głównie obiekty z okresu późnego średniowiecza (XIV–XVI w.), pochodzące z różnych regionów dzisiejszej Polski, a także kilka eksponatów z zachodu Europy. Są to dzieła, które pierwotnie przeznaczone były niemal wyłącznie do kościołów.

     Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego a w niej  pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury i przedstawienia zwierząt.

     Gabinet Monet i Medali - największą kolekcję numizmatyczną w Polsce i jedną z czołowych w Europie. O jej randze decyduje nie tylko liczba obiektów (ok. 250 000), ale przede wszystkim ich klasa i różnorodność.

Niesamowite wrażenie zrobił na nas płaszcz koronacyjny króla Augusta III -  niezwykle cenny, haftowany złotymi nićmi i specjalnie oświetlony w przeszklonej gablocie. Oglądaliśmy go z zapartym tchem.

     Obraz Matejki Bitwa pod Grunwaldem wzbudził wielki podziw dla kunsztu artysty. Wiemy , że dzieło jest realistyczne ponieważ  autor na płótnie umieścił fakty  z „Roczników” kronikarza Jana Długosza.

      Pełni wrażeń  z planami na kolejne wycieczki powróciliśmy do szkoły

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >