Bóg się rodzi… – jasełka 2019

     Boże Narodzenie to szczególny czas, gdy niebo łączy się z ziemią. Bóg się rodzi, moc truchleje. Zapominamy wtedy o wszystkim, co złe, wybaczamy urazy, darujemy przewinienia. Łamiemy się opłatkiem i mówimy, że jesteśmy dla siebie ważni. W związku z tym 18 grudnia 2019 r. w naszej placówce odbyło się spotkanie wigilijne. Swoją obecnością uroczystość uświetnili między innymi: przedstawiciel organu prowadzącego Pan Jacek Pac,  dyrekcja ośrodka i szkoły w składzie: Pani Małgorzata Rzepecka i Pan Janusz Śmigiera.

   Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Rzepecka. Następnie uczniowie naszej szkoły w jasełkach przypomnieli wszystkim biblijne wydarzenia  związane z narodzeniem Pana Jezusa w Betlejem. Znowu mogliśmy przeżyć historię Maryi i Józefa, którzy, szukając bezskutecznie schronienia,  zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i do małego Jezusa przybyli trzej magowie i złożyli pokłon dziecinie narodzonej w żłóbku. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami.

     Po odtworzeniu biblijnych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat życzenia całej społeczności naszej placówki złożył Pana Dyrektor Janusz Śmigiera. Uczniowie wręczyli gościom własnoręcznie zrobione choinki, a wszystkim nauczycielom, wychowawcom internatu  i rodzicom kartki świąteczne z życzeniami. Następnie dzieliliśmy  się opłatkiem. Wszyscy poczuliśmy atmosferę zbliżających się świąt i życzyliśmy sobie, by były one prawdziwym duchowym przeżyciem oraz spełnieniem nieustannego dążenia człowieka do szczęścia.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >