Biegiem wokół Glinianek

     13 września, w ramach Dni Zielonki - Miasta pod Dębami , na zielonkowskich gliniankach odbyła się impreza biegowa pod nazwą Gliniankowa Pętla. To już czwarta odsłona tych zawodów w Zielonce.

     Punktualnie o godzinie 11.00 na trasę liczącą około 1600 metrów, biegnącą wokół zielonkowskich stawów wystartował pierwszy zawodnik. Każdy następny startował co minutę. Start i meta były zlokalizowane przy rozłożystym dębie na terenie plaży trawiastej (przy parkingu). Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych (oddzielnie panie i panowie) oraz w kategorii OPEN tzn. niezależnie od kategorii wiekowej. Chętnych do rekreacyjnego przebiegnięcia dystansu było w tym roku 65 osób ( w tym liczna grupa młodzieży z MOS). Wynik miał drugorzędne znaczenie. Chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę i popularyzację biegania. ale czasy pokonania tego dystansu były oczywiście mierzone. Metodę pomiaru czasu opracował Emmanuel Defranc, który razem z żoną Julitą prowadzili biuro zawodów.

Zawody prowadził pomysłodawca i współorganizator, radny Bogdan Krysiński. W organizacji tradycyjnie już pomogli harcerze z zielonkowskiego hufca ZHP, zabezpieczając trasę biegu i przygotowując polową przebieralnię. Do obsługi fotograficznej zawodów zostali zaproszeni młodzi amatorzy fotografii z klubu SZAFA działającego przy Miejskim Gimnazjum pod okiem Pawła Jasiewicza. 

     Medale i upominki dla zawodników wręczyli burmistrz Grzegorz Dudzik, przewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki (uczestnik zawodów), a także Bogdan Krysiński. Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Wielu obiecywało wystartowanie w Gliniankowej Pętli  w przyszłym roku.          Organizatorzy imprezy (Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, Urząd Miasta Zielonka, Bogdan Krysiński) mają nadzieję, że sportowa atmosfera zawodów oraz malownicza trasa biegu przyciągnie na start nowych pasjonatów biegania.  A więc do zobaczenia za rok! Pełna relacja zdjęciowa w naszej galerii.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >