Bezpieczeństwo w sieci

     W dniu 25 listopada w Gimnazjum w Wołominie odbyła się realizacja zadania w ramach konkursu „Bezpieczna szkoła” – Bezpieczeństwo w sieci. Zadanie było poprzedzone ankietą pt. Bezpieczeństwo w sieci, która dała obraz zagrożeń które spotykają nasi uczniowie w internecie, jak również niebezpiecznych zachowań naszych wychowanków w sieci.  Uczniowie obejrzeli film „Na zawsze” wyprodukowany przez fundację „Dzieci niczyje”. Film w bardzo przystępny sposób przedstawia perypetie młodych ludzi pokazane przez pryzmat ich interakcji w sieci. Po filmie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą zagadnienia cyberprzemocy w sieci – miejmy nadzieję, że zwiększyła się świadomość naszych wychowanków i ostrożniej będą korzystać z internetu, a zwłaszcza z portali społecznościowych. Została przeprowadzona analiza ewaluacyjna – wyniki niebawem.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >