Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce

     W dniu 24.11.2015r. 22 uczniów z klas 2c, 2f, 3 e i 3f, uczestniczyło w lekcji profilaktyczno – edukacyjnej, zorganizowanej na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce. W jej trakcie uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej, jej przeznaczeniem, specyfiką pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz warunkami: odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

     Udział w lekcji połączony był z krótką wycieczką po terenie aresztu, w trakcie której uczniowie mogli obejrzeć główne obiekty oraz takie miejsca jak: cela mieszkalna, plac spacerowy, świetlica, pomieszczenia łaźni oraz izbę pamięci poświeconą osobom internowanym w areszcie, w okresie stanu wojennego.

      Podczas pobytu w jednostce penitencjarnej uczniowie obejrzeli film przeznaczony dla młodzieży, zatytułowany „Więzienie stracony czas”, który został zrealizowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji w  Radomiu, ukazujący w jak błahy sposób młodzi ludzie mogą zostać uwięzieni. Po emisji filmu uczniowie mieli szereg pytań do funkcjonariusza SW, który w sposób profesjonalny i merytoryczny udzielał wyczerpujących informacji. Uczniowie byli zainteresowani głównie warunkami odbywania kary pozbawienia wolności, a przede wszystkim monotonią życia więziennego. Tu dowiedzieli się, że praca i nauka w więzieniu są przywilejem, a nie obowiązkiem.

      Duże wrażenie na młodzieży wywarł zarówno film, jak i fakt, że można było obejrzeć więzienie od środka. Głównym celem lekcji profilaktycznej było zwrócenie uwagi młodym ludziom na zjawisko przestępczości oraz ukazanie, że z pozoru niewinne sytuacje mogą doprowadzić do konfliktu z prawem i koniecznością pobytu za murami takiego zakładu.

       Następnie uczniowie zwiedzili teren aresztu. Obejrzeli główne pomieszczenia, w których przebywają osoby pozbawione wolności, w tym: cele mieszkalne, świetlicę, gdzie odbywają się zajęcia kulturalno - oświatowe, plac spacerowy, przeszli podziemnymi korytarzami aresztu.

      Największe zainteresowanie wzbudziły cele mieszkalne przeznaczone dla osób pozbawionych wolności, szczególnie panujące w nich warunki socjalno bytowe. Uczniowie zostali zaintrygowani literowymi opisami cel mieszkalnych, z którego wynikało ich przeznaczenie. Dowiedzieli się że dobór osadzony w celach jest oparty o szereg wytycznych, zawartych w Ustawie Kodeks Karny Wykonawczy. Uzyskali odpowiedzi na pytania kim jest recydywista penitencjarny i osoba pierwszy raz odbywająca karę pozbawienia wolności? Naocznie mogli się przekonać, że osoby palące są umieszczane w celach oddzielnie od osób nie używających wyrobów tytoniowych. Uczniowie interesowali się również prawami przysługującymi skazanym i tymczasowo aresztowany, w zakresie możliwości dokonywania zakupów i odbywania widzeń, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi od oficera prasowego Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce.

       Jedną z atrakcji było zwiedzanie izby pamięci poświęconej osobom represjonowanym w okresie stanu wojennego. Tu uczniowie dowiedzieli się, że w okresie stanu wojennego, w areszcie był internowany m. in. były Prezydent Pan Bronisław Komorowski. Zaprezentowana została również kolekcja fotografii ukazująca osoby internowane, w tym Jacka Kuronia posła na sejm RP w latach 1989-2001 oraz ministra pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Uwagę uczniów przykuły również twórczość plastyczna osób internowanych w okresie stanu wojennego, wśród nich odręcznie rysowane karty świąteczne
i ówczesne banknoty, na których zamieszczono wizerunki osób związanych z opozycją demokratyczną oraz obraz Madonny Stanu Wojennego autorstwa Pana Waldemara Pernacha. Duże zainteresowanie wzbudziła też zrekonstruowana cela mieszkalna z lat osiemdziesiątych XX w. oraz dyżurka oddziałowego.

     Sądząc po ożywionych rozmowach między uczniami oraz po ilości pytań, którymi zasypywano funkcjonariusza SW, lekcja na terenie aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce przyniosła zamierzony efekt.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >