Apelu z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

     W dniu 14 listopada 2016r,w sali sportowej Gimnazjum w Zielonce, odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel przygotowali uczniowie Gimnazjum w Zielonce, przy wydatnej pomocy nauczycieli.

      „Szkoła powstań, szkoła baczność! Do hymnu!”, tymi słowami rozpoczęło się wokalno – artystyczne przedstawienie, poświęcone 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Motywem przewodnim uroczystości była Polska Niepodległa. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, podkreślające umiłowanie Ojczyzny i jej Wolność, jako najwyższych wartości dla każdego Polaka. A także wiersze podkreślające niezłomną postawę tych, którzy nie szczędząc ofiary krwi, przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ich deklamacje były przeplatane pieśniami patriotycznymi, upamiętniającymi pamięć o bohaterach. Wśród nich, uczniowie tworzący chór, odśpiewali pieśń „Rota” oraz pieśń „Pierwsza brygada”, będącej uosobieniem niezłomnej  walki Polaków o wolność i niepodległość, wielbiącej ideę  czynu  niepodległościowego  i  legionowego.  Uroczystości  kończył  Apel  Pamięci  wszystkich  poległy  w  walce,  o Wolność i Niepodległość Polski.

     Cała   uroczystość,   wraz   z  oprawą   muzyczną,  wywołała  u  uczniów  Naszej  szkoły  ogromne  zainteresowanie.  W milczeniu wsłuchiwali się w wypowiadane strofy, w skupieniu chłonęli nuty kolejnych pieśni. Zaangażowanie uczniów, biorących udział w przedstawieniu, zostało nagrodzone gromkimi brawami wszystkich obecnych. Celem uroczystości było przedstawienie uczniom w formie artystycznej, jak wielką i bezcenną wartością jest niepodległość, za którą nasz naród zapłacił ogromną daniną krwi, a przede wszystkim kształtowanie postaw patriotyzmu i świadomości obywatelskiej, wśród uczniów naszej szkoły. Patrząc na reakcje uczniów w trakcie spektaklu, jak i aplauz jakim uhonorowali jego uczestników, wnosić należy, że został on osiągnięty.

     Na zakończenie głos zabrał Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce Pan Karol Thiel, który podkreślił jak wielką wagę miało dla Polaków odzyskanie utraconej niepodległości. Zwrócił też uwagę, że o ideach, które przyświecają Świętu Niepodległości, należy pamiętać nie tylko w tym jednym dniu ale każdego dnia.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >