Apel z okazji Dnia Niepodległości

Uroczystości - apel z okazji  Dnia Niepodległości  w Gimnazjum przy MOS w Zielonce

Dzień 11 listopada 1918 roku uczciliśmy w naszej szkole akademią  upamiętniającą to wydarzenie  w dniu 12 listopada 2012 roku .

Na uroczystość przybyli wszyscy uczniowie gimnazjum wraz z dyrekcją i nauczycielami z naszej szkoły.

Słowo wstępne o wolności  - o krajach które do dziś tej  wolności nie mają,  wygłosiła Pani Dyrektor  Małgorzata Rzepecka .

Apel  prowadziła uczennica klasy III b Monika Michalewicz .

 Część artystyczną rozpoczęła hymnem narodowym  uczennica klasy III a Sylwia Skwira.

Kila słów o niepodległości  i  przysłowia narodowe z XIX wieku przypomniała  uczennica klasy  Ia Anna Pawlak.

Wiersz C. K. Norwida "Moja piosnka" recytowały uczennice z klasy  Ia Monika Maj,  Anna Margol.

Wiersz L. Staffa "Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”  recytowała uczennica z klasy II a Karolina Rzepka .Piosenka J. Kaczmarskiego "Mury" była wykonana przez uczennicę klasy II a Zuzannę Szymańską.

Wiersz „Wiara” Czesława Miłosza recytowały uczennice klasy I II a    Paulina Litwiejko i II g Sylwia Bugajewska.

Wiersz W. Szymborskiej "Gawęda o miłości ziemi ojczystej" recytowała uczennica klasy III b Anita Mazurek.

Wiersz Antoniego Słonimskiego „Niepodleglość”  recytowały uczennice klasy II a Anna Rutz i Wioleta Rodak.

 Wiersz „Ta co nie zginęła”  Edwarda Słońskiego wyrecytowała  Marta Janiuk uczennica klasy II b.

Oprawę muzyczną prowadził uczeń klasy IIId S. Smolarek.                 

Rota zaśpiewana przez Sylwie Skwirę i Zuzannę Szymańską na długo pozostanie w naszych sercach.

Uczennice chętnie zaangażowały się w przygotowanie akademii.

Salę na której odbyła się akademia udekorowano  kartą  z tekstem hymnu narodowego, Godlem Polski,  biało - czerwoną flagą.

Pomocy w przygotowaniu akademii udzieliła pani Justyna Cedrowicz – osoba wspomagająca,

nauczyciel języka polskiego. Pani Cedrowicz pomagała w próbach do uroczystości  zarówno w

internacie jak i w szkole.

 

Opracowała: Elżbieta Truszkowska


To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >