Aktywnie żegnamy jesień - III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej "Razem z Ochotą"

     24 listopada br. na pożegnanie kończącego się sezonu, reprezentacja chłopców internatu Zielonka pod opieką wychowawcy - p. Piotra Dębniaka, wzięła udział w "Turnieju Piłki Nożnej Razem z Ochotą II". Nasi piłkarze bardzo dzielnie walczyli o jak najlepsze wyniki i tylko dwie bramki dzieliły nas od wygrania całej imprezy. Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce. Wielkie brawa należą się wszystkim zawodnikom reprezentacji, gromkie zaś bramkarzowi naszej drużyny - Kamilowi Kieczce, który został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Podopieczni MOS Zielonka zostali nagrodzeni statuetką, medalami oraz nagrodami rzeczowymi m.in. w postaci piłki nożnej.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >