Akcja samopomocy/ konkursu „Poczytaj mi kolego”

  1. Czas trwania: 4-7.11.2019

  2. Uczestnicy: uczniowie NSP w Zielonce

  3. Cele: pobudzenie aktywności uczniów na przerwach śródlekcyjnych do pomagania uczniom słabszym w bieżącej nauce szkolnej, konstruktywne spędzanie odpoczynku na przerwach, budzenia w uczniach potencjału do dzielenia się wiedzą z innymi

  4. Jury konkursu: p. Mariusz Chwedczuk (opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu)

    i p. Presila Grzymek (opiekun Samorządu Uczniowskiego)

  5. Zadania dla uczniów: spontaniczne pomaganie w nauce na przerwach uczniom słabszym (praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, lekturą)

  6. Wyniki będą ogłoszone na podstawie obserwacji na przerwach uczniów przez jury oraz zgromadzonej dokumentacji fotograficznej

  7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 08.11.2019 na apelu końcowym na sali gimnastycznej.

    Po ogłoszeniu akcji samopomocy/konkursu „Poczytaj mi kolego” jurorzy zauważyli u uczniów wzrost zachowań empatycznych ukierunkowanych na pomoc koledze/koleżance w trudnościach szkolnych. Zdarzało się również wspólne czytanie lektury lub interesującej powieści podczas przerwy śródlekcyjnej.  Część uczniów swoją aktywność wiązała głownie ze zdobyciem nagrody, choć byli i tacy, którzy pomagali innym w nauce ze szczerych chęci. Jurorzy przy podsumowaniu akcji docenili uczniów, którzy w okresie jej trwania odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem i szczerością. Mamy nadzieje, że postawy samopomocy w nauce wśród uczniów utrwalą się i będą częstym zjawiskiem.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >