Air show w Janowie

     Dnia  10.05.2014r.cały internat żeński wyjechał na festyn lotniczy 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego do Janowa k. Mińka Maz. zorganizowany  z okazji 15-lecia wejścia Polski do NATO.

     Uroczyste otwarcie Dni z Wojskiem Polskim zaczęło się o godz. 11:00poprzez przemarsz orkiestry WP, po czym nastąpiły pokazy poszczególnych zespołów lotniczych. Zaczęło się od przelotu nad płyta lotniska zespołu akrobacyjnego” Biało-Czerwone Iskry” , które to zostawiały za sobą biało-czerwony dym tworzący flagę Polski. Widowiskowy pokaz od samego początku zainteresował nasze wychowanki. Kolejny pokaz należał do dwóch śmigłowców Mi-24, które to na tle nieba wykonywały   ” tańczące przeloty”. Wśród jeszcze wielu pokazów dynamiczny min. Mi-14 czy SW-4 na szczególną uwagę zasłużył samolot odrzutowy Mig-29. Był to niesamowity pokaz możliwości tego samolotu. Dźwięk silników w momencie startu w górę, zapierał dech u każdej z naszych wychowanek. Ponadto akrobacje pionowe na tle nieba, sprawiały wrażenie jakby samolot leciał wprost na nas. Dodatkowymi atrakcjami były symulatory wypadków samochodowych 5D, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem naszych wychowanek, co wywołało w nich wiele refleksji na temat zachowania na drodze. Przez cztery godziny nasze oczy były skierowane ku niebu, pomimo, ze pogoda nie do końca dopisała… Było to dla nas wszystkich nie lada przeżycie uczestniczyć w tak ważnej dla naszego kraju rocznicy wejścia do NATO.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >