,,10% sukcesu to talent, pozostałe 90% to ciężka praca’’- KaeN w naszym Ośrodku

   Dnia 28.03 do naszego Ośrodka przyjechał znany współczesny reprezentant muzyki hip hop- KaeN. Właściwie nie wiedzieliśmy,  czego  spodziewać  się  po  kimś  tak  znanym.  Obawialiśmy  się, że pokaże się nam ze strony zadufanego w sobie gwiazdora, poświęci chwilę na przekazanie kilku mało wartościowych zdań, nie będzie chciał rozmawiać z nami na niewygodne  dla  niego  tematy.  Otóż  nie... Okazało  się,  że  opowiedział  nam o swoim życiu. O wzlotach i upadkach. O ciężkiej drodze do sukcesu. O pokusach, jakie napotkał na swojej drodze. O tym, że musiał osiągnąć przysłowiowe ,,dno’’, by teraz być tym, kim jest. Udowodnił nam, że każdy moment jest dobry na zmianę. Wielu z nas powróciła nadzieja na to, że jeszcze wszystko przed nami. To spotkanie było dla nas cenną lekcją.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >