,,10% sukcesu to talent, pozostałe 90% to ciężka praca’’- KaeN w naszym Ośrodku

   Dnia 28.03 do naszego Ośrodka przyjechał znany współczesny reprezentant muzyki hip hop- KaeN. Właściwie nie wiedzieliśmy,  czego  spodziewać  się  po  kimś  tak  znanym.  Obawialiśmy  się, że pokaże się nam ze strony zadufanego w sobie gwiazdora, poświęci chwilę na przekazanie kilku mało wartościowych zdań, nie będzie chciał rozmawiać z nami na niewygodne  dla  niego  tematy.  Otóż  nie... Okazało  się,  że  opowiedział  nam o swoim życiu. O wzlotach i upadkach. O ciężkiej drodze do sukcesu. O pokusach, jakie napotkał na swojej drodze. O tym, że musiał osiągnąć przysłowiowe ,,dno’’, by teraz być tym, kim jest. Udowodnił nam, że każdy moment jest dobry na zmianę. Wielu z nas powróciła nadzieja na to, że jeszcze wszystko przed nami. To spotkanie było dla nas cenną lekcją.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >