„Na głos” zaczął pełnym głosem!

    Z radością chcielibyśmy poinformować, że w listopadzie 2019 roku ukazał się pierwszy numer pisma uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce. Pismo o tytule „Na głos” jest dwumiesięcznikiem i ma charakter przeglądu informacyjno-kulturalnego. W naszej gazecie nie brakuje również miejsca na prezentacje twórczości literacko-artystycznej naszych podopiecznych. Wiersze, fragmenty opowiadań, a także prace plastyczne stanowią dodatkowy atrybut, będący przykładem tego, że każdy uczeń, gdy tylko zechce, może obudzić w sobie nieznane dotąd pokłady wrażliwości, talentu i nowych pasji.

    Redaktorami pierwszego numeru byli: Justyna Siek, Przemysław Kamiński, Jakub Magierka, Wojciech Wituski i Damian Langowski.

     Opiekunem pisma jest p. Presila Grzymek, nauczycielka języka polskiego.

    Do pracy nad kolejnym numerem zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie działać w prawdziwej gazecie. „Na głos” wydawany jest w wersji papierowej. Wśród naszych uczniów poszukujemy osób z dziennikarskim zacięciem i redaktorskim okiem, z determinacją i zapałem. Każdy kto zechce się zaangażować znajdzie tu swoje miejsce.

Zgłoszenia od chętnych oraz tych, którzy mają ochotę pochwalić się swoją twórczością przyjmujemy pod adresem mailowym: redakcja.naglos@moszielonka.pl, bądź osobiście u opiekuna gazety.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >