„Warszawska Syrenka” – przesłuchania do Mazowieckiego Konkursu recytatorskiego w OKiS w Zielonce

   Dnia 19.03.2019 roku wybrani uczniowie pod opieką nauczyciela p. Mariusza Chwedczuka wzięli udział w przesłuchaniach do Mazowieckiego Konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” w OKiS w Zielonce. Uczniowie, rywalizujący w trzech kategoriach wiekowych, oceniani byli przez komisję jury, w której skład wchodził p. Wojciech Machnicki – znany aktor teatralny i filmowy, kojarzony między innymi z rolą w filmie „Pitbull. Nowe porządki”.

      Dla naszych uczniów przesłuchania stanowiły pierwszy kontakt z dużą sceną przed dużą publicznością. Pan Wojciech Machnicki na wstępie przeprowadził z wszystkimi uczestnikami krótkie zajęcia z emisji głosu jako rozgrzewkę przed ostateczną rywalizacją.

     Przesłuchania recytatorskie były okazją do poznania poziomu umiejętności pozostałych członków konkursu, poznania nowego repertuaru wierszy, ciekawych ludzi, poprawienia poziomu własnych umiejętności i nabycia nowych doświadczeń.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >