„Maszyna Goldberga – jak utrudnić sobie życie”

     Uczniowie klasy VIA – Kamil Kieczka, Braian Cichorek, Jakub Archacki i Łukasz Radziejewski, pod opieką p. Łukasza Kacperka uczestniczyli w projekcie „Maszyna Goldberga – wiedza, kreacja i zabawa”, organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie.

     Uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach, które składały się z trzech części: teoretycznego omówienia reakcji łańcuszkowej w budowie Maszyny Goldberga, zabawy pt. ,,Impuls”, budowy modelu Maszyny Goldberga z gotowych elementów. Do projektu zgłosili się uczniowie z kilku innych ośrodków, ale nasi wychowankowie byli najmłodszymi uczestnikami.  Jednak mimo to znakomicie poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Wykonali skomplikowany projekt maszyny, która zyskała uznanie u pozostałych uczestników projektu.

    Udział w projekcie okazał się dla naszych uczniów cenną lekcją, jak również świetną zabawą. 

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >